1
Bạn cần hỗ trợ?
Giới thiệu chung

Mỗi doanh nghiệp đều cần có nguồn nhân sự có năng lực chuyên môn về Big Data, cơ sở hạ tầng lưu trữ – quản lý – xử lý – phân tích dữ liệu Big Data tiên tiến và các kỹ năng – giải pháp – công nghệ – ứng dụng phân tích dữ liệu Big Data. ANT Group đã và đang xây dựng năng lực về giải pháp và đội ngũ con người có thể tham gia thực hiện thu thập, xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu; ứng dụng những công nghệ tiên tiến Big Data có khả năng cung cấp dịch vụ, giải pháp và các ứng dụng về dữ liệu cho các đơn vị, doanh nghiệp.

Các hướng giải pháp cung cấp

ANT Group đã đầu tư nguồn lực về hệ thống kỹ thuật phục vụ nghiên cứu phát triển Big Data, đặc biệt là về con người và định hướng tiếp nhận công nghệ, nghiên cứu, phát triển và hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới về nhiều lĩnh vực chuyên sâu xung quanh công nghệ Big Data như:

• Geo-location (xác định vị trí)
• Digital Image Processing (xử lý ảnh)
• GIS – Geographic Information System (bản đồ số)
• Big Spatial Data/BSVD – Big Spatial Vector Data (xử lý dữ liệu vector về địa lý, không gian, môi trường)
• Digital/Mobile Internet Advertisement (quảng cáo số)
• Marketing/Audience Data (xử lý dữ liệu tập khách hàng)
• CEM – Customer Experience Management (xử lý dữ liệu trải nghiệm khách hàng)…

Xem thêm

Những hướng giải pháp trên vừa cho phép ANT Group đi tắt đón đầu về xu hướng công nghệ, vừa cho phép đội ngũ của ANT Group liên tục được trau dồi, tiếp thu những giải pháp công nghệ và tri thức tiên tiến từ những chuyên gia hàng đầu thế giới, từ đó ứng dụng, triển khai và phát triển hợp lý.

Tích hợp và triển khai các hệ thống cung cấp dịch vụ Big Data

1. Theo hướng mã nguồn mở như: Hadoop, Casandra, Apache Spark, Kafka… với khả năng tư vấn, triển khai, tích hợp, phát triển, tuỳ biến các hệ thống, ứng dụng Big Data theo bất kỳ nhu cầu đặt hàng nào của khách hàng từ hệ thống mã nguồn mở

2. Theo hướng giải pháp chuyên nghiệp của những nhà cung cấp lớn hàng đầu thế giới về dịch vụ phân tích và xử lý dữ liệu như IBM, Oracle, Cloudra… với khả năng tư vấn, thiết kế, triển khai, tích hợp, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, vận hành hệ thống Big Data theo các giải pháp sẵn có của các nhà cung cấp

3. Phát triển khả năng cung cấp dịch vụ dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn trên điện toán đám mây DaaS (Data as a Service), BDAaaS (Big Data Analytics as a Service)

Data Science và phát triển các use case/data model

ANT Group cũng xây dựng mối liên kết chặt chẽ với nhiều trung tâm nghiên cứu và phòng thí nghiệm (data science lab) của nhiều tổ chức nghiên cứu và các trường đại học lớn trong và ngoài nước để thu hút nguồn nhân lực nghiên cứu về dữ liệu (Data Science – khoa học dữ liệu) kết hợp với đội ngũ con người của ANT Group cho phép khả năng làm chủ nhiều mô hình phân tích dữ liệu, use case/data model ở mức sâu, có khả năng tuỳ biến, hiểu chỉnh, tinh chỉnh tuỳ theo yêu cầu, đồng thời kết hợp với nghiên cứu phát triển các ứng dụng Big Data mới phục vụ bất kỳ nhu cầu đặt hàng nào của khách hàng.