1
Bạn cần hỗ trợ?
Xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông

Đồng hành với sự phát triển mạng lưới của các nhà mạng từ giai đoạn sơ khai. ANTGroup đã tham gia vào việc xây dựng nhà trạm từ những năm đầu tiên phát triển của viễn thông tại Viet Nam. Với kinh nghiệm xây dựng hàng ngàn trạm viễn thông trên khắp các miền của cả nước, đội ngũ kỹ sư, công nhân ANT Group tự tin có thể triển khai được dự án tại những địa hình phức tạp nhất.

Với đặc thù xây dựng, nhưng tính chất phân tán tại nhiều khu vực khác nhau nên công việc triển khai xây dựng nhà trạm trong viễn thông là rất phức tạp đòi hỏi tính tổ chức cao. Với kinh nghiệm và đội ngũ của mình ANTGroup tự tin có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất

Xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông

Đồng hành với sự phát triển mạng lưới của các nhà mạng từ giai đoạn sơ khai. ANTGroup đã tham gia vào việc xây dựng nhà trạm từ những năm đầu tiên phát triển của viễn thông tại Viet Nam. Với kinh nghiệm xây dựng hàng ngàn trạm viễn thông trên khắp các miền của cả nước, đội ngũ kỹ sư, công nhân ANT Group tự tin có thể triển khai được dự án tại những địa hình phức tạp nhất.

Với đặc thù xây dựng, nhưng tính chất phân tán tại nhiều khu vực khác nhau nên công việc triển khai xây dựng nhà trạm trong viễn thông là rất phức tạp đòi hỏi tính tổ chức cao. Với kinh nghiệm và đội ngũ của mình ANTGroup tự tin có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất

Xây dựng, phát triển hạ tầng mạng viễn thông

Đồng hành với sự phát triển mạng lưới của các nhà mạng từ giai đoạn sơ khai. ANTGroup đã tham gia vào việc xây dựng nhà trạm từ những năm đầu tiên phát triển của viễn thông tại Viet Nam. Với kinh nghiệm xây dựng hàng ngàn trạm viễn thông trên khắp các miền của cả nước, đội ngũ kỹ sư, công nhân ANT Group tự tin có thể triển khai được dự án tại những địa hình phức tạp nhất.

Với đặc thù xây dựng, nhưng tính chất phân tán tại nhiều khu vực khác nhau nên công việc triển khai xây dựng nhà trạm trong viễn thông là rất phức tạp đòi hỏi tính tổ chức cao. Với kinh nghiệm và đội ngũ của mình ANTGroup tự tin có thể đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất